Příběh loga festivalu BAF

Do loga festivalu BAF jsme zakódovali základní myšlenky, se kterými jsme se filmový festival rozhodli uspořádat. Celá myšlenka festivalu BAF stojí na skutečnosti, že pro natáčení snímků je možné použít chytrý telefon. K tvorbě amatérského filmu tedy není potřeba žádná drahá technika a natáčet tak může doslova každý. Mobilní telefon je prvním symbolem, který je v logu použit.

Druhým symbolem je filmová klapka. To je asi pochopitelné, protože jde, konec konců, o FILMOVÝ festival a filmová klapka je nerozlučně spojena s natáčením filmů.

Smyslem festivalu je zábava. Přáli bychom si, aby se lidé na našem filmovém festivalu bavili. Je to jiný způsob zábavy, do kterého se mohou zapojit lidé nejrůznějšího zaměření a věku. Někoho bude více bavit natáčení a někdo jiný se rád půjde podívat na soutěžní snímky. A zábavu v logu symbolizuje jak roztančená klapka s červeným přeškrtnutím (a tím vzniklým písmenem A), tak i do výšky skákající písmeno F na konci.

Písmena BAF jsou jednak počátečními písmeny ze slov Bílovecký Amatérský Film, ale jsou spojena i s citoslovcem baf. A toto slovo baf je „zvolání s úmyslem někoho překvapit“. Festival amatérského filmu totiž v Bílovci ještě nikdy nebyl a uspořádání takového festivalu bude jistě pro řadu lidí překvapením. A chceme také vyburcovat tvůrce k tomu, aby se do festivalu zapojili a poslali na festival svůj snímek.

Přejít nahoru