Potvrzení o daru

Věděli jste, že si můžete své dary odečíst od základu daně v daňovém přiznání? K němu potřebujete pouze potvrzení o daru, které všem dárcům rozesíláme na vyžádání. V takovém případě musíme ale znát veškeré údaje, které k potvrzení potřebujeme.

U fyzických osob se jedná o:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • a adresu trvalého bydliště.

U právnických osob se jedná o:

  • název společnosti
  • IČO
  • e-mailovou adresu
  • a sídlo společnosti.

Nárok na odečtení daru ze základu daně mají na základě zákona o daních z příjmů tyto osoby:

Fyzické osoby

Podle zákona o daních z příjmu mají nárok na odečtení daru ze základu daně všechny fyzické osoby, „pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000,- Kč“. Odečíst ale nelze více než 30 % ze základu daně.

Právnické osoby

V případě právnických osob lze hodnotu daru odečíst od základu daně pouze v případě, kdy celková hodnota darů za celý rok činí alespoň 2000,- Kč. Odečíst ale nelze více než 30 % z již sníženého základu daně. Podle zákona o daních z příjmu „tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání“.

Přejít nahoru